Projelerimiz

ÇOKLU DİL EĞİTİMİ İÇİN JENERİK YÖNTEM, İÇERİK VE ARAÇLARI PROJESİDünya genelinde ve özellikle Avrupa'da çok dilli ve çok kültürlü ortamlar desteklenmekte ve farklı dil ve kültürler korunmaya çalışılmaktadır. “Avrupa Dil Portfolyosu” tüm avrupalıların çok kültürlü ve çok dilli vatandaşlar olması, farklı kültürlerle temas sürecinde kullanılması, ve dil öğrenme sürecini yönlendirmek amacı ile oluşturulan kişisel bir araçtır. Araştırmalar Avrupa'da yabancı dil öğrenme ihtiyacının her geçen gün arttığını göstermektedir.

“Çoklu dil eğitimi için jenerik yöntem, içerik ve araçları” projesi “Avrupa Dil Portfolyosu” kapsamında internet üzerinden yabancı dil eğitimi yapmak amacıyla farklı dillere yönelik dil eğitimi programları geliştirilmesine ve sunulmasına imkan sağlamak amacı ile jenerik bir uzaktan eğitim platformu geliştirmektir.

Projenin hedef kitlelerinden biri istediği dili kullanarak bir başka yabancı dili öğrenmek isteyen bireylerdir. Projenin bir başka hedef kitlesi ise gerek yurt içinde gerek yurtdışında kendi dillerinin farklı dillerle öğrenilmesini isteyen ya da başka dillerin kendi dilinde öğrenilmesi isteyen kurumlar ya da oluşumlardır. Bu kurumlar ile ortak proje geliştirme imkanı gündeme gelmektedir.

Projede amaç, farklı dillerin ortak bir yöntemle nasıl öğrenilebileceğinin araştırmasını yapmak ve bu araştırma sonuçlarına göre jenerik bir platfom oluşturmaktır. Metod ve Medya çalışmalarının içiçe geçtiği bir araştırma-geliştirme süreci tasarlanmıştır.

Projenin uygulanması sürecinde ilk başta avrupa dilleri genelinde bir yapı oluşturulmakta ve bir dile yönelik olarak bir model geliştirilmektedir. Bu süreç içerisinde gerekli çokluortam bileşenleri üretilmekte ve dile özgü yapılar, araçlar eklenmektedir. Avrupa dil portfolyosu hedefleriyle ilişkili olarak geliştirilen, dilde bulunan dilbilgisi kalıpları ve ölçme değerlendirme unsurları ile ilişkilendirilen öğrenme nesneleri modelin temel unsurlarından birisidir. Bu yaklaşım sayesinde hem genel olarak dillerin ortak bileşenlerine yönelik geliştirme yapılabilmesi, hem dil eğitimine özgü işlev ve becerilerin desteklenmesi, hem de diller ve kültürlere göre farklılıkların eklenebilmesi hedeflenmektedir.

Platform üzerinden yeni bir dil eğitimi geliştirmeyi hedefleyen kurum ya da kişilere sadece bir araç değil aynı zamanda bir model ve yöntem önerebildiği ve bunları da dil eğitimine özgü geliştirilmiş çokluortam bileşenleri ile desteklediği için projenin, maliyet açısından oldukça ciddi kazanımlar sağlaması beklenmektedir.

22.08.2006

Dialecture öğrenme nesnelerinin platforma aktarılması tamamlanmıştır.

05.09. 2006

İtibarıyla hazırlanan platform ve içeriğin internet üzerinden test yayınlarına başlanmıştır.

SATRANÇ EĞİTİMİ PROJESİ

Satranç portalının temel amacı, kullanıcıların adım adım temel santranç kurallarından, ileri düzey oyun prensiplerine kadar bilgisini geliştirmek veya pekiştirmektir. Toplam 3 ünite 46 ders ve beş yüzden fazla alıştırmadan oluşmaktadır. Derslere ilave olarak kullanıcıların bilgilerini ve satranç oynama yetisini geliştirebilecekleri, kendileri arasında satranç oynayabilme imkanı sağlayan yardımcı portal da mevcuttur.

Satranç portalında, Fritz, .Net Web Services, FlashRemoting, C# ve ActionScripts teknolojileri kullanılmaktadır.

01.09.2006

Milli Eğitim Bakanı Doç.Dr.Hüseyin Çelik ve TSF Başkanı Ali Nihat Yazıcı önümüzdeki günlerde Online Satranç Akademisi’nin internet üzerinde açılışını yapıp ilk dersi test edecek.

28.07.2006

Üç adım dan oluşan satranç derslerin ikinci adımı üyelerimize sunulmuştur.

23.05.2006

Üç adım dan oluşan satranç derslerin ilk adımı üyelerimize sunulmuştur.

03.01.2006

Türkiye Satranç Federasyonu ile yapılan anlaşma çerçevesinde kurumumuz Satranç portalının geliştirilmesini üstlendi.

UZAKTAN TÜRKÇE SINAVI PROJESİ

Uzaktan Türkçe Sınavı projesinin amacı kişilerin internet üzerinden , Türkçe dil yeterliliklerinin ölçülmesini ve belgelendirilmesini sağlayacak bir uzaktan eğitim platformu geliştirmektir.Projenin geliştirilmesi süreci içerisinde Türkçe dil yeterliliğinin ölçülmesi için gerekli sorular, soru kalıpları, yöntemler ve araçlar oluşturulmaktadır. Uzaktan Türkçe Sınavında her kullanıcıya dinleme, okuma, konuşma, dilbilgisi,sözlü anlatım ve yazılı anlatım başlıkları altındaki 6 beceri tipinden toplam 100 soru sorulacaktır. Projenin hedef kitlesi Türkçe dil yeterliliğini ölçmek isteyen her yaş grubundan kişilerdir. Proje için yapılmakta olan çalışmalar 3 grup altında toplanmıştır:

1- Veri girişi ve soru bankası oluşturulması : Genel olarak sınav içeriğinin oluşturulabilmesi için gelişmiş araçlarla desteklenmiş,soru gruplarına göre özelleştirilmiş, kullanımı kolay arayüzlerin tasarlanması ve içeriğin depolanacağı veritabanı geliştirilmesi için yapılan çalışmalardır.

2- Sınavın uygulaması ve değerlendirilmesi : Sınavın internet ortamında oluşturulmasına , kullanıcıya sunulmasına ve değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalardır. Sınav sonucu hesaplanmasında proje ortağımız TÖMER’in oluşturacağı puanlama standartları baz alınacaktır.

3- Platform tasarımı : Projenin verimli kullanılabilmesi için geliştirilen araçların etkileşim içinde bulunacağı ayrıca İçerik oluşturucuların, yöneticilerin ve kullanıcıların ihtiyaç duyacağı diğer modüllerin bulunacağı platformun tasarlanması ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalardır.

Dedeman Oteli’nde yapılan tören ve resepsiyondan görüntüler:

 
POSTA HATLARI OPTİMİZASYONU YAZILIMI PROJESİ

Posta Haları Optimizasyonu Projesi, PTT Genel Müdürlüğü tarafından mevcut postaların taşınması için oluşturulmuş hatların optimize edilerek gönderilerin daha kısa sürede vatandaşlara ulaşması için hazırlanmıştır. Bir web bir de windows uygulaması olmak üzere iki parçadan oluşan sistemin windows uygulaması kısmında, kullanıcıdan mevcut posta işleme ve aktarma merkezleri ile posta hatlarının bilgilerini almakta ve bu bilgiler doğrultusunda çözümler üretmektedir. Web uygulaması tarafında ise posta merkezlerinde bulunan görevlilerin üretilen bu raporları internet üzerinde görmesi sağlanmaktadır.

Bu yazılımın en büyük özelliği gönderilerin hangi yollardan gitmesi gerektiğini belirlemesi ile mevcut durum üzerinde bazı değişiklik önerileri sunmasıdır. Ayrıca hatlar üzerinde yapılacak değişikliklerin tüm ülke çapında hangi gönderileri etkileyeceğini de rapor olarak üretebilmektedir. Projenin bu doğrultuda kullanılmasıyla genel müdürlük, ihale dönemlerinde posta hatlarını yeniden düzenleyerek gönderilerini daha kısa sürede vatandaşlara ulaştırabilir hale gelebilecektir.

Projenin başladığı dönemde platform olarak .NET FrameWork 1.1 üzerinde C# 1.0 versiyonu seçilmiş, veritabanı olarak Microsoft Access kullanılmıştır. Daha sonra gerçekleşen performans iyileştirmeleri ile sistem, .NET FrameWork 2.0 platformuna taşınarak Microsoft SQL Server 2000 üzerinde çalışır hale gelmiştir. İnternet uygulaması tarafı ise ASP.NET 2.0 teknolojisi ile tasarlanmıştır.

HANGİ KREDİ

Hangikredi, internet kullanıcıların online olarak kredi araması yapmasına ve kredi veren kuruma başvurmasına olanak sağlayan bir internet portalıdır.

Kullanıcılar portal vasıtası ile ilgilendikleri krediyi veren kurumlara ve kredi bilgilerine kolaylıkla ulaşabilir,uygun gördüğü seçenekler arasında karşılaştırma yapabilirler.
Kredi bilgi sayfalarında krediye ait tüm detaylar grafiklerle desteklenmiş bir biçimde kullanıcıya sunulmaktadır.Sitede krediler hakkında geniş bir bilgi içeren terimler sözlüğü bölümü bulunmaktadır. Portal ayrıca kullanıcıya kredi ve bütçe hesaplamalarında kullanabileceği yardımcı araçlar sunmaktadır.Bu araçlar vasıtası ile kredi taksitleri ve gelir gider oranları hesaplanabilmekte istenirse ödeme planı tabloları oluşturulabilmektedir.

Site üzerinde güvenlik ön planda tutulmuş , kullanıcıya ve krediye ait bilgilerin
görüntülendiği sayfalarda ssl (secure socket layer) kullanılmıştır.Site yönetici sayfaları, içeriğin ve verilerin ortalama bir kullanıcı tarafından rahatça değiştirebileceği şekilde geliştirilmiştir.sitenin gelişmiş bir üyelik sistemi,raporlama sistemi,banner yönetim modülü mevcuttur.

NEWAP
Karşılaştırma Yoluyla Dil Öğrenimine Yeni Bir Yaklaşım

Socrates ve Lingua 2 kapsamında yürütülecek bu projede Türkçe, Fince ve Macarcada dil yeterliliklerinin geliştirilmesi ve yeni bir yöntem aracılığıyla farklı ülkeler ve kültürler arasındaki diyalogun arttırılması amaçlanmaktadır. Almanya ESTA Eğitim Enstitüsünün koordinatörlüğünde Türkiye, Macaristan ve Finlandiya’da toplam 10 ortakla yürütülecek projede yeni dil yaklaşımlarının ışığında materyal geliştirmek ve uzak kültürleri bir araya getirmek amaçlanmaktadır.

BAŞA DÖN>
19.12.2006
Ankara Üniversitesi TÖMER ve Bilemek şirketinin ortaklaşa yapmakta olduğu UTS (Uzaktan Türkçe Sınavı) projesi Avrupa Dil Ödülüne layık görüldü. 19 Aralık 2006’da Dedeman Oteli’nde yapılan bir tören ve resepsiyonda ödüller sahiplerine takdim edildi.
devamı>>
Çoklu dil eğitimi projesi portal sayfamız açılmıştır. www.dialecture.com
devamı>>
22.08.2006
Dialecture öğrenme nesnelerinin platforma aktarılması tamamlanmıştır. devamı>>
05.09. 2006
İtibarıyla hazırlanan platform ve içeriğin internet üzerinden.. devamı>>
01.09.2006
Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik ve TSF Başkanı...devamı>>
28.07.2006
Üç adım dan oluşan satranç derslerin ikinci adımı...devamı>>
23.05.2006
Üç adım dan oluşan satranç derslerin ilk adımı üyelerimize sunulmuştur.
devamı>>
03.01.2006
Türkiye Satranç Federasyonu ile yapılan anlaşma çerçevesinde kurumumuz Satranç portalının geliştirilmesini üstlendi. devamı>>
Posta Haları Optimizasyonu Projesi, PTT Genel Müdürlüğü tarafından mevcut postaların taşınması için ... devamı>>
Hangikredi, internet kullanıcıların online olarak kredi araması yapmasına olanak sağlayan bir internet portalıdır. devamı>>
www.hangikredi.com